@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Tin học Bến Tre: Bản cài đặt windows 8

Download - Tải Các bản cài đặt windows 8 pro/Enterprise, windows 7 pro/Enterprise/ Ultimate, windows xp sp3 nguyên gốc.
Chào các bạn. Nhằm mục đích cung cấp tới các bạn các bản cài đặt chuẩn, bản cài đặt ISO nguyên gốc của microsoft hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn các bản cài đặt chuẩn này.

 

1: windows xp.

 

 

Lắp ráp máy vi tính mới + Sửa chữa + Nâng cấp + Cài đặt máy vi tính + Phục hồi ảnh cũ + Hướng dẫn: @Tin học Văn phòng @Lắp ráp cài đặt máy vi tính - Hướng dẫn và cài đặt: *Soft *Nhạc *Hình*Game cho điện thoại di động - Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động ồ họa @Corel @Photoshop @WEB SITE BLOG @Games @Software @Drivers
Windows XP Pro sp2 32 bit.
File Name:Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English).iso
SHA1: f85aca2ff6807647d5da6e0f6a3dcfd3cbbc617b
DOWNLOAD HERE : Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English).iso

Windows xp pro sp3 32 bit.
CRC32: FFFFFFFF
MD5: 5BF476E2FC445B8D06B3C2A6091FE3AA
SHA-1: 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40
DOWNLOAD HERE: en_win_xp_pro_with_sp3_vl.iso

Windows XP Professional 64 bit
CRC32: FFFFFFFF
MD5: 33A35E7544201EA47FEE6CAC6A52153B
SHA-1: CD9479E1DBAD7F26B8BDCF97E4AA71CBB8DE932B
DOWNLOAD HERE: en_win_xp_pro_x64_with_sp2_vl_X13-41611.iso

 


 

 

Lắp ráp máy vi tính mới + Sửa chữa + Nâng cấp + Cài đặt máy vi tính + Phục hồi ảnh cũ + Hướng dẫn: @Tin học Văn phòng @Lắp ráp cài đặt máy vi tính - Hướng dẫn và cài đặt: *Soft *Nhạc *Hình*Game cho điện thoại di động - Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động ồ họa @Corel @Photoshop @WEB SITE BLOG @Games @Software @Drivers

 
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso
CRC32: E3586659 Date Published (UTC): 5/12/2011 2:29:50 PM
MD5: D6044BE7093FB2737DB63D340A1B2A03
SHA-1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
DOWNLOAD HERE: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso

Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1 ISO/CRC: CE09FA98
DOWNLOAD HERE: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso

 


 
Lắp ráp máy vi tính mới + Sửa chữa + Nâng cấp + Cài đặt máy vi tính + Phục hồi ảnh cũ + Hướng dẫn: @Tin học Văn phòng @Lắp ráp cài đặt máy vi tính - Hướng dẫn và cài đặt: *Soft *Nhạc *Hình*Game cho điện thoại di động - Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động ồ họa @Corel @Photoshop @WEB SITE BLOG @Games @Software @Drivers

Windows 8 Professional VL 64bit
SHA1:6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
DOWNLOAD HERE : en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
or: http://www.fshare.vn/file/TVKHTJ35CT/

Windows 8 Professional VL 32bit
SHA1:548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
DOWNLOAD HERE : en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
or: http://www.fshare.vn/file/TYMS1FXN9T/

Windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso
CRC32: 9B325C90
MD5: 27AA354B8088527FFCD32007B51B25BF
SHA-1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82
DOWNLOAD HERE : en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso

Windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso 32 bit
CRC32: 5E4F0A3B
MD5: AD055CAE50CEF987586C51CC6CC3C62E
SHA-1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656
DOWNLOAD HERE: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso
 

Bài cũ:

Mời đọc thêm